Google Analytics 2

Historia maszyny

AgroSmart umożliwia dostęp do historii pojazdu oraz historii powiadomień. Dostępne są następujące funkcje opisane poniżej:

– Trasa,
– Raport miejsc postoju,
– Raport paliwa,
– Poziomy paliwa,
– Raport paliwa w obszarach,
– Wykresy.

menu_archiwum.png
 

TRASA

 

AgroSmart daje dostęp do tras archiwalnych czyli historii maszyny. Po wyborze początku i końca archiwum, które ma być wyświetlone program pobierze dane z serwera i wyświetli wybrane archiwum.

 


trasa_pojazdu-300x243.png
 

RAPORT MIEJSC POSTOJÓW

 

W raporcie wykazane są w nim wszystkie przejazdy maszyny, łączne z czasem ich trwania i ilością przejechanych kilometrów. Raport podsumowany jest łącznym, dziennym czasem jazdy i pokonanym dystansem. Po kliknięciu na miejsce danego postoju, otwierana jest mapa z lokalizacją miejsca w którym dana maszyna się zatrzymywała.

 

raport_postojow-1-300x181.png
 

RAPORT TANKOWAŃ

 

Raport zawiera informacje o wykrytych przez system tankowaniach. Przy dacie każdego tankowania wylistowano następujące informacje:

– ilość zatankowanego paliwa,
– ilość paliwa przed i po tankowaniu,
– ilość paliwa zużytego od ostatniego tankowania,
– ilość kilometrów przejechanych od ostatniego tankowania,
– miejsce tankowania.

Raport podsumowany jest ilością paliwa zatankowanego w danych okresie.

 

raport_paliwa-300x254.png
 

POZIOMY PALIWA

 

AgroSmart informacje o ilości paliwa i płynu AdBlue w poszczególnych pojazdach. Dzięki temu w jednym miejscu zebrane są informację o paliwie i AdBlue wszystkich pojazdów na koncie. Informacje te wyświetlają się tylko dla maszyn z podłączoną, obsługiwaną przez system magistralą CAN.

 

poziomy_paliwa_i_adblue-300x129.png
 

RAPORT PALIWA W OBSZARACH

 

Po wybraniu interesującego zakresu dat wyświetlany jest raport, przedstawiający analizę zużycia paliwa z wybranego przedziału czasu w kontekście odwiedzanych obszarów (np. pól). Raport zawiera następujące dane:


– obszary w których przebywał pojazd,
– czas pozostawała maszyny na danym obszarze,
– dystans pokonany w danym obszarze,
– ilość paliwa spalonego w danym obszarze,
– dystans pokonany pomiędzy kolejnymi obszarami,
– ilość paliwa spalonego na dojazd,
– czas spędzony na dojeździe.

Podsumowanie zawiera informacje o ilości przejechanych kilometrów i zużytym paliwie oraz informacje o dystansie pokonanym na dojazdach i ilości paliwa zużytego na dojazdy do obszarów.

 

raport_paliwa_w_rozliczeniu_na_obszar-1-300x226.png
 

WYKRESY

 

AgroSmart umożliwia wygenerowanie:

– wykresu prędkości w funkcji czasu,
– wykresu prędkości w funkcji dystansu,
– wykresu napięcia zasilania,

– wykresu dobowego danych z CAN,

– zestawu uśrednionych wykresów danych 

 

WYKRES DOBOWY DANYCH Z CAN

Wykres dobowy pozwala wyświetlać wszystkie szczegółowe dane odczytane z magistrali CAN (bez uśredniania) z całego jednego dnia i tworzyć z nich zestawienie trzech danych na jednym wykresie. Okno wykresu prezentuje się następująco:

 

Lista dostępnych wykresów dobowych:

 

  • Prędkość
  • Obroty
  • Obciążenie
  • temperatura silnika
  • WOM przód
  • WOM tył
  • TUZ przód
  • TUZ tył
  • Pemperatura powietrza
  • Napięcie

 

 

 

 

ZESTAW UŚREDNIONYCH WYKRESÓW DANYCH

 

Pierwszy wykres tego zestawu prezentuje prędkość pojazdu, a drugi obroty silnika i obciążenie.  Wykresy prędkości i obrotów składają się z trzech linii: maksymalnej wartości danego parametru w ostatnich 30s, minimalnej i średniej wartości z ostatnich 30s.

Pozostałe wykresy to: obroty, obciążenie, temperatura silnika, temperatura powietrza, obroty WOM przód, obroty WOM tył, TUZ przód, TUZ tył. Przykład poniżej.

 

WYKRES PRĘDKOŚCI W FUNKCJI CZASU

 

AgroSmart wyświetli odpowiedni wykres w nowym oknie przeglądarki. Na osi pionowej wykresu znajduje się skala prędkości, a na osi poziomej czas (dni, godziny). Wykres prędkości zaznaczony jest na niebiesko, a im prędkość większa tym bardziej niebieski wykres. Czarnym kolorem zaznaczony jest wykres informujący o włączeniach i wyłączeniach stacyjki. Przy każdym wyłączeniu podana jest także informacja o miejscu postoju. Po najechaniu myszką na wybrany punkt na wykresie, wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące wybranego  punktu (dokładna data, godzina i prędkość). Natomiast po podwójnym szybkim kliknięciu na dany punkt wyświetlona zostanie mapa z lokalizacją w której znajdowała się maszyna.

 

WYKRES PRĘDKOŚCI W FUNKCJI  DYSTANSU

 

AgroSmart wyświetli wykres prędkości pojazdu w funkcji przejechanego dystansu, analogicznie jak dla poprzedniego punktu.

 

24_wykres_predkosci_czas_str18-300x163.png

 

 
 

WYKRES NAPIĘCIA ZASILANIA

 

AgroSmart wyświetli w oknie przeglądarki wykres napięcia zasilania. Na osi pionowej zaznaczono napięcie, na osi poziomej czas (daty, godziny), a im wyższe napięcie tym bardziej niebieski kolor wykresu.

 

wykres_napiecia-300x187.png
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com