Zarządzanie maszynami proste jak nigdy dotąd

System AgroSMART idealnie nadaje się także do monitoringu  i analizy czasu pracy maszyn oraz pracowników. Udostępnia bowiem informacje o historii użytkowania poszczególnych maszyn objętych systemem. Godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy maszyny oraz pracownika nie będą  już dłużej tajemnicą.

Z AgroSMARTem przestają być także tajemnicą długości i miejsca postojów maszyny, a specjalistyczny raport dokładnie pokazuje godziny ich rozpoczęcia i zakończenia wraz z dokładną lokalizacją.

 

Taki system raportowania pracy daje właścicielowi  narzędzie do zarządzania czasem użytkowania danej maszyny i dzięki temu pozwala na jeszcze ekonomiczniejsze jej wykorzystanie.

Podobnie z czasem pracy pracowników. Bez opuszczania  biur zarządzający jest w stanie z poziomu systemu sprawdzić godziny w których pracownicy gospodarstwa wyjechali na pole odpowiednio wcześnie i czy nie opuścili go zbyt wcześnie. Co sugerować może, że nie wykonali na nim wszystkich zaplanowanych prac.

W kontroli pracowników pomoże także opracowany na potrzeby systemu alert o zbyt długim postoju przy uruchomionym silniku. Umożliwia on natychmiastową reakcję na sytuacje w których może dochodzić do przerwania wykonywania  zleconych czynności oraz niepotrzebnego zużywania paliwa.

Dzięki stałemu monitoringowi maszyny zarządzający może być także informowany o każdym wjechaniu pojazdu na dane pole. Dzięki temu zna na bieżąco położenie każdej maszyny i chwilę rozpoczęcia pracy w danej lokalizacji. Analogiczne informacje mogą być wysyłane w momencie opuszczenia danego pola przez pojazd.

Alerty o wjechaniu/opuszczeniu danego pola i zbyt długim postojem przy włączonym silniku przesyłane są bezpośrednio do wyznaczonych osób, przez sms lub e-mail, niezależnie od tego czy w danej chwili pracują one na oprogramowaniu AgroAMART czy nie.

Dzięki temu nie ma potrzeby na bieżąco śledzić sytuacji w gospodarstwie. Mogą skupić się na wykonywaniu pozostałych czynności, a mimo to zostaną poinformowani o wszystkich tego typu zdarzeniach. Pozwala im to skoncentrować się na innych równie ważnych czynnościach, skuteczniej zarządzać własnym czasem i dzięki temu efektywniej organizować pracę gospodarstwa.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com