Google Analytics 2

Zarządzanie maszynami proste jak nigdy dotąd

Analiza czasu pracy

System AgroSMART idealnie nadaje się także do monitoringu  i analizy czasu pracy maszyn oraz pracowników. Udostępnia bowiem informacje o historii użytkowania poszczególnych maszyn objętych systemem. Godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy maszyny oraz pracownika nie będą  już dłużej tajemnicą.

Z AgroSMARTem przestają być także tajemnicą długości i miejsca postojów maszyny, a specjalistyczny raport dokładnie pokazuje godziny ich rozpoczęcia i zakończenia wraz z dokładną lokalizacją.

 

 

Taki system raportowania pracy daje właścicielowi  narzędzie do zarządzania czasem użytkowania danej maszyny i dzięki temu pozwala na jeszcze ekonomiczniejsze jej wykorzystanie.

Identyfikacja kierowców

Podobnie z czasem pracy pracowników. Bez opuszczania  biura, zarządzający jest w stanie z poziomu systemu sprawdzić godziny w których dana maszyna była użytkowana i przez jakiego operatora. Służy do tego system identyfikacji za pomocą tak zwanej pastylki Dallas. W czasie instalacji urządzenia, montowany jest w pojeździe specjalny czytnik. Przed każdym uruchomieniem maszyny operator zobowiązany jest do przyłożenia do czytnika specjalnej pastylki Dallas (identyfikatora pracownika). Dzięki temu zarządca floty może sprawdzić w systemie AgroSmart.pro który operator obecnie użytkuje maszynę oraz kto użytkował ją w przeszłości.

 

 

          Poniżej przedstawiono przykładowy raport Postoju dla maszyny opisanej jako „01-TS135A” za dzień 10.08. W maszynie tej zamontowana jest identyfikacja operatora, wiec raport ten, prócz danych ze zwykłego raportu postojów, zawiera dodatkowe informacje o operatorach.

 

Na raporcie znajdują się takie informacje jak:

- data i godzina logowania operatora (momentu przytknięcia pastylki do czytnika)

- przedział godzinowy kolejnych przejazdów maszyny wraz z długością przejazdu, czasem przejazdu oraz operatorem maszyny

- przedział godzinowy kolejnych postojów maszyny maszyny wraz z czasem ich trwania

 

Dodatkowo na dole raportu znajduje się podsumowanie zawierające takie informacje jak:

- Dane operatorów prowadzących maszynę danego dnia,

- Sumaryczna ilość przejazdów jakie wykonał każdy z nich,

- Sumaryczna ilość kilometrów pokonanych przez każdego z operatorów,

- Sumaryczny czas jazdy każdego z nich.

 

          Z poniższego przykładowego raportu wynika, że:

-  W godzinach od 00:00 do 11:51maszyna TS135A nie była użytkowana.

- O godzinie 11:51 do maszyny zalogował się operator opisany jako Dariusz Kowalski.

- Między godzinami 11:52 a 11:53 operator Dariusz Kowalski przejechał 0,2km.

- Następnie do 12:01 miał 7 minutowy postój.

- O godzinie 12:01 do maszyny ponownie zalogował się operator opisany jako Dariusz Kowalski i do 12:35 przejechał 0,5km

- Następnie o 12:49 (po 13 minutowym postoju) do maszyny zalogował się operator opisany jako Marcin Stępień.

 

W kontroli pracowników pomoże także opracowany na potrzeby systemu alert o zbyt długim postoju przy uruchomionym silniku. Umożliwia on natychmiastową reakcję na sytuacje w których może dochodzić do przerwania wykonywania  zleconych czynności oraz niepotrzebnego zużywania paliwa.

Dzięki stałemu monitoringowi maszyny zarządzający może być także informowany o każdym wjechaniu pojazdu na dane pole. Dzięki temu zna na bieżąco położenie każdej maszyny i chwilę rozpoczęcia pracy w danej lokalizacji. Analogiczne informacje mogą być wysyłane w momencie opuszczenia danego pola przez pojazd.

Alerty o wjechaniu/opuszczeniu danego pola i zbyt długim postojem przy włączonym silniku przesyłane są bezpośrednio do wyznaczonych osób, przez sms lub e-mail, niezależnie od tego czy w danej chwili pracują one na oprogramowaniu AgroAMART czy nie.

Dzięki temu nie ma potrzeby na bieżąco śledzić sytuacji w gospodarstwie. Mogą skupić się na wykonywaniu pozostałych czynności, a mimo to zostaną poinformowani o wszystkich tego typu zdarzeniach. Pozwala im to skoncentrować się na innych równie ważnych czynnościach, skuteczniej zarządzać własnym czasem i dzięki temu efektywniej organizować pracę gospodarstwa.

 

Pomiar Powierzchni

Aplikacja Agrosmart umożliwia także  dokonywanie pomiarów powierzchni  pół oraz powierzchni  obrobionej. Zapraszamy do obejrzenia filmu demonstracyjnego o pomiarach powierzchni.

Po kliknięciu na ikonę „Pomiary” system pozwala obrysować mierzony obszar, a zmierzona  wielkość umoszczona jest na środku obrysu. Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje domknięcie obszaru i pytanie po chęć zapisania pomiaru. W poniższym przykładzie dokonano pomiaru działki, która będzie w najbliższym czasie obrabiana. Działka ma powierzchnię około 33,9928ha.

 

Funkcję tę wykorzystuje się także do pomiaru powierzchni obrobionej przez maszynę. Można to robić zarówno na bieżąco, mierząc powierzchnię  śladu pozostawionego przez maszynę lub na podstawie danych archiwalnych. W tym celu pobiera się  z archiwum tracę maszyny za dany dzień i wykorzystując funkcję pomiaru, mierzy powierzchnię obrobioną przez maszynę na danym polu. W poniższym przykładzie dokonano pomiaru powierzchni rzeczywiście obrobionej przez maszynę kilka dni temu. Wielkość zmierzonej powierzchni (19,3853ha) pomoże udokumentować zleceniodawcy faktycznie wykonaną pracę.

 

Numery i granice działek

System umożliwia także wyświetlanie granic i numerów działek ewidencyjnych, co ułatwiać może:

- dokonywanie pomiarów powierzchni,

- zaznaczanie obszarów (pół),

- sprawdzanie czy maszyna wykonuje prace na właściwy polu.

Więcej w poniższym filmie.

Widok „Moje obszary”

Wszystkie obszary założone w Systemie AgroSmart.pro można wyświetlić za pomocą specjalnej ikony znajdującej się po prawej stronie. Funkcja została dokładniej opisana w poniższym filmie.

 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com