Google Analytics 2

Mniejsze wydatki na paliwo

Jednym z głównych problemów, z którymi boryka się gospodarstwo rolne są rosnące z roku na rok ceny paliwa. Maszyny rolnicze pracujące w gospodarstwie zużywają rocznie bardzo dużą jego ilość. Dlatego tak wielkie znaczenie ma kontrola paliwa stosowanego w gospodarstwie, a każde ograniczenie jego zużycia przynosi wymierne korzyści i oszczędności.

System AgroSmart idealnie nadaje się do sprawnej i skutecznej kontroli zużycia paliwa. Daje możliwość zdalnego nadzorowania tankowań i pozwala sprawdzić zużycie paliwa w monitorowanych maszynach. A co najważniejsze, system działa w pełni zdalnie. Właściciel lub osoba upoważniona może sprawdzić raporty zużycia paliwa siedząc w biurze przed komputerem czy tabletem, a dodatkowo otrzymuje przeanalizowane dane o ilości paliwa zużytego od ostatniego tankowania. Analizy otrzymanych informacji można dokonać w dowolnym czasie, nawet kilka miesięcy po tankowaniu, gdyż system archiwizuje wszystkie dane pochodzące z maszyny, w tym też te dotyczące paliwa.

Raport z tankowań

System AgroSmart.pro umożliwia wygenerowanie raportu z tankowań,  który zawiera szereg informacji przydatnych w zarządzaniu gospodarstwem. Na raporcie znajdują się takie informacje jak:

- data i godzina tankowania,

- miejsce tankowania z linkiem do mapy wskazującej dokładną lokalizację w której dokonano tej czynności,

- ilość zatankowanego paliwa,

- ilość paliwa obecnego w maszynie przed tankowaniem i po tankowaniu,

- ilość paliwa spalonego od ostatniego tankowania,

- dystans pokonany od ostatniego tankowania,

- ilość motogodzin wypracowanych od ostatniego tankowania.

 

 

Powyższe dane umożliwiają wyliczenie  i kontrolowanie średniego zużycia paliwa oraz poszczególnych tankowań  maszyny, co z kolei pozawala na wykrycie ewentualnych nadużyć. Należy pamiętać, że dane do tego raportu pozyskiwane są z pływaka znajdującego się w zbiorniku. Niestety, jest on bardziej wskaźnikiem niż dokładnym miernikiem, dlatego dopuszczalne są rozbieżności  w podawanych przez niego wartości. 

Raport z paliwa w obszarach

System AgroSmart.pro umożliwia także analizę paliwa zużytego do wykonania prac na konkretnym polu, obszarze. Służy do tego raport paliwa w obszarach dostępny w menu Archiwum. Po jego uruchomieniu system wyliczy ilość paliwa zużytego we wszystkich obszarach, jakie były odwiedzane w danym okresie, oraz na drodze dojazdowej do tych obszarów.

Na raporcie znajdują się takie informacje jak:

- data i godzina wjazdu i wyjazdu z konkretnego obszaru,

- dystans pokonany w danym obszarze,

- dystans pokonany w danym obszarze,

- czas spędzony w danym obszarze,

- ilość paliwa spalonego w czasie pobytu na tym obszarze,

 

Wszystkie lokalizacje poza zaznaczonymi obszarami traktowane są przez system jako „droga”, czyli jako „dojazd” do zaznaczonego obszaru. Na poniższym przykładowym raporcie widać, że maszyna opisana jako „01 – T7.270”:

- została uruchomiona w obszarze nazwanym „Baza Ołdrz.” o godzinie 11:49.

- przebywała w nim 7 min  i w tym czasie przejechała 0,3km i spaliła 0,64litra paliwa

 

Następnie o 11:56 wyjechała na „Drogę” (miejsce poza zaznaczonymi obszarami) i jechała po niej 17 min, przejechała 2,6km i spaliła na tym dystansie 2,61 litra paliwa.

Następnie o 12:13 maszyna wjechała na pole oznaczone jako „Ołdrzy. 207,208”, przebywała w nim 38 min, pokonała dystans 5,6km i spaliła 14,58 litrów paliwa.

Po czym o 12:52 maszyna przejechała na obszar znajdujący się tuż obok i opisany jako „Ołdrzy. 230,237,238”. Przebywała na nim 2 godziny i 45minut, przejechała na nim 25,2km i spaliła 62,44 litra paliwa

Po wykonaniu pracy maszyna wyjechała na „Drogę” o 15:37 i po 11 minutach, przejechaniu 2,6km i spaleniu 1,37litra paliwa wjechała ponownie w obszar „Baza Ołdrz.”.

Na podsumowaniu raportu widać sumaryczny dystans pokonany tego dnia i sumaryczną ilość spalonego paliwa, wraz z wyróżnieniem jaki dystans i ile paliwa spalono na „Drodze”.

Kiedy zakładać obszary niezbędne do tego raportu?

Obszary można zakładać w dowolnym  momencie (przed wykonaniem pracy, po jej wykonaniu, czy nawet w trakcie jej wykonywania)  i w dowolnym momencie analizować spalone na nich paliwo. Można przykładowo w dniu dzisiejszym złożyć obszar i sprawdzić ile paliwa zostało na tym obszarze spalone w czasie prac, które wykonywano miesiąc czy rok temu.  Obszar można założyć także w czasie wykonywania pracy i na bieżąco analizować jej postępy.

Przykładowo pracownik został rano wysłany do wykonania prac na polu. Zwierzchnik chce  przeanalizować postępy pracy i generuje raport Paliwa w obszarach.  Na zleconym polu  nie było jeszcze złożonego obszaru, więc  na potrzeby tej kontroli stworzył obszar o nazwie „Dzisiejsze zlecenie” i wygenerował raport. Z raportu wynika, ze pracownik wjechał na pole „Dzisiejsze zlecenie” dopiero o 10:12, pracuje tam 1 godzinę i 28 minut, przejechał 11,4km, spalił 29,5 litra paliwa i jeszcze z pola nie wyjechał..

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu demonstracyjnego mawiającego możliwości analizy poziomu i zużycia paliwa za pomocą systemu AgroSmart.pro

 

 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com