Google Analytics 2

Powiadomienia

 

Powiadomienia. Po wybraniu tej funkcji wyświetlane jest nowe okienko, które umożliwia ustawienie powiadomień jakie będą przesyłane drogą elektroniczną na podany adres e-mail i/lub SMSem na podany numer telefonu.

Okno składa się z kilku zakładek, w których można ustawiać powiadomienia „Podstawowe”, powiadomienia „Wjazd/Wyjazd” dotyczące  obszarów, powiadomienia „Przeglądy” o planowanych przeglądach okresowych, „Przeglądy dodatkowe” oraz „Przeglądy techniczne”.

Powiadomienia „Podstawowe”. W zakładce tej konfiguruje się domyślny adres email i numer telefonu na jaki będą wysyłane powiadomienia z systemu AgroSmart. Powiadomienia mogą być przesyłane tylko na adres email (wtedy pole „numer telefonu” należy pozostawić puste) lub tylko SMS’em (wtedy pole „adres email” należy pozostawić puste) lub na oba na raz.

Dla powiadomień które  mają być przesyłane należy zaznaczyć  pole znajdujące się po lewej stronie. Zmiany zapisuje się klikając na przycisk „Zapisz”, znajdujący się na dole okna.

Możliwe jest otrzymywanie następujących powiadomień „Podstawowych”:

- „Uruchomienie w zastrzeżonych godzinach od… do…” – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o każdorazowym uruchomieniu maszyny w godzinach określonych po prawej stronie. W tym przykładzie od 23:00 do 07:00 rano. Godziny te traktuje się jako zastrzeżone, czyli takie w których dana maszyna nie powinna być użytkowana.

- „Jazda na lawecie” – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o każdorazowym wykryciu przewożenia maszyny na lawecie. Sytuacja taka jest wykrywana gdy maszyna porusza się, a jej stacyjka jest wyłączona (wymaga podłączenia sygnału „+ po kluczyku” lub sygnału  CAN, w wersji obsługiwanej przez system).

- „Niski poziom paliwa” - po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o spadku poziomu paliwa poniżej 15% (wymaga podłączenia obsługiwanego CAN-a).

- „Niski poziom AdBlue” - po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o spadku poziomu płynu  poniżej 15% (wymaga podłączenia sygnału  CAN w wersji obsługiwanej przez system).

- „Niskie napięcie akumulatora” - po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o spadku napięcia na akumulatorze poniżej 11,5V. Taki spadek może być przykładowo spowodowany długim okresem bezczynności maszyny, spadkiem sprawności akumulatora, jego uszkodzeniem.

- „Praca jałowa” - po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o prawdopodobnej długotrwałej jałowej pracy maszyny bez wykonywania pracy efektywnej. 

- „alerty techniczne” - po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o wyłączeniu silnika bez studzenia turbiny.

- „Brak pracy w określonych godzinach” (w chwili obecnej funkcjonalność niedostępna) - po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia gdy w wyznaczonym przedziale czasowym dana maszyna nie rozpocznie swojej pracy.

- „Praca poza gospodarstwem” (w chwili obecnej funkcjonalność niedostępna) - po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o wykrytej pracy maszyny poza zadeklarowanymi granicami gospodarstwa.

Powiadomienia „Wjazd/Wyjazd”. Zakładka ta umożliwia konfigurację powiadomień o każdorazowym wjechaniu/wyjechaniu maszyny na/z danego obszaru. Przez „obszar” rozumie się tutaj każdy wielokąt i koło zdefiniowane przez użytkownika w menu „Edytuj obszary”. Obszar może określać przykładowo „pole uprawne” lub inne interesujące miejsce, np. obszar gospodarstwa, obszar gospodarstwa Klienta, sklep, stację paliw, punkty skupu, serwisy itd.

 

Wysyłanie powiadomień „Wjazd/wyjazd z obszaru” uaktywnia się zaznaczając checkbox znajdujący się po prawej stronie okna.

Po jego zaznaczeniu zostanie otworzona lista zdefiniowanych obecnie obszarów (pól). Na górze tej listy znajduje się pole tekstowe umożliwiające sortowanie listy i wyszukiwanie określonego obszaru po nazwie. Po prawej stronie nazwy pola znajdują się 2 checkboxy umożliwiające określenie jakie powiadomienia mają być przesyłane. Po zaznaczeniu checkbox’a w kolumnie „Wjazd” dla danego pola będą przesyłane powiadomienia o wjechaniu maszyny na dane pole, Po zaznaczeniu checkbox’a „Wyjazd” dla danego pola będą przesyłane powiadomienia o wyjechaniu maszyny. Po zaznaczeniu obu checkbox’ów przesyłane będą informacje zarówno o „wjeździe” jak i „wyjeździe” z obszaru. W przypadku gdy żaden checkbox nie będzie zaznaczony, powiadomienia dla danego obszaru nie będą wysyłane.

Powiadomienia „Przeglądy”. W zakładce tej możliwe jest ustawienie powiadomień o wymaganych do wykonania w maszynie przeglądach cyklicznych, które należy wykonać co określoną liczbę motogodzin.  W poniższym przykładzie pierwszy przegląd planowany jest do wykonania gdy maszyna wypracuje 750 MTH.

Następne przeglądy wykonywane będą co 500 MTH (czyli przy 1250MTH, 17750MTH itd.). Natomiast samo powiadomienie będzie wysłane na wskazany poniżej adres email lub telefon 40 MTH przed planowanym przeglądem.

Dzięki temu osoba zarządzająca zostanie poinformowana o planowanym przeglądzie wystarczającą ilość motogodzin wcześniej. Podane w tym przykładzie wartości są jedynie przykładowe i należy je zmienić, tak by dostosować to powiadomienie do własnych potrzeb.

Wszystkie powiadomienia są domyślnie wysyłane na adres e-mail i numer telefonu podany w zakładce „Podstawowe” – jest to tak zwany „domyślny adres i numer telefonu”. Jeżeli pozostałe powiadomienia, z pozostałych zakładek mają być wysyłane na te dane, to nie ma konieczności ich wprowadzania w pozostałych zakładkach.

Istnieje także możliwość wysłania przez system Agrosmart.pro automatycznej wiadomości email do serwisu wykonującego przegląd okresowy w danej maszynie. W tym celu należy podać odpowiedni adres email serwisu oraz uzupełnić danymi maszyny i odpowiednią treścią wiadomości. W powyższym  przykładzie serwis otrzyma wiadomość email z prośbą o umówienie 40 motogodzin przed planowanym przeglądem.

Powiadomienia „Przeglądy  dodatkowe”. W zakładce tej możliwe jest ustawienie dwóch dodatkowych powiadomień o przeglądach. Dzięki nim można przypominać o konieczności wykonania w pojeździe czynności  okresowych, takich jak wymiany filtrów, olejów i innych płynów i materiałów eksploatacyjnych.  Pierwsze z nich konfigurowane jest analogicznie jak zwykłe powiadomienie o przeglądach i wysyłane jest po przepracowaniu przez maszynę odpowiedniej liczby motogodzin. Nazwę tego przeglądu można skonfigurować samemu, a jego domyślna nazwa to „Przegląd dodatkowy 1”.

Drugie powiadomienie wysyłane jest po nadejściu ustawionej daty. W powyższym przykładzie „Przegląd dodatkowy 2” planowany jest na 02.11.2020, a powiadomienie o nim będzie wysłane na domyślny adres poczty elektronicznej, podany w zakładce „Podstawowe”, 2 dni wcześniej. Kolejne powiadomienie będzie wysłane po 365 dniach.

Powiadomienie „Badania techniczne”. W ostatniej zakładce w menu „Powiadomienia” skonfigurować można przypomnienie o cyklicznym „Badaniu technicznym”. W poniższym przykładzie, przypomnienie to zostanie wysłane na adres3@email.pl 2 dni przed badaniem zaplanowanym na 15.04.2020.

Ustawione powiadomienia zapisuje się przyciskiem „Zapisz”.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com