Google Analytics 2

Wykresy

Nadajniki AgroSmart posiadają wbudowaną magistralę CAN, która umożliwia podłączenie do analogicznej magistrali w pojeździe. Przesyłane są na niej wszelkiego rodzaju informacje dotyczące pracy maszyny, np. wielkości spalania, ilości paliwa baku, ilości AdBlue, itd. Agrosmart odczytuje te informacje i przesyła do systemu, a na ich podstawie umożliwia tworzenie specjalistycznych wykresów danych odczytanych z CAN. 

Dostępne są ich 2  rodzaje:

  • Zestaw uśrednionych wykresów danych z magistrali CAN..
  • Wykres dobowy danych z CAN  

 

ZESTAW UŚREDNIONYCH WYKRESÓW DANYCH

Pierwszy wykres tego zestawu prezentuje prędkość pojazdu, a drugi obroty silnika i obciążenie.  Wykresy prędkości i obrotów składają się z trzech linii: maksymalnej wartości danego parametru w ostatnich 30s, minimalnej i średniej wartości z ostatnich 30s.

Pozostałe wykresy to: obroty, obciążenie, temperatura silnika, temperatura powietrza, obroty WOM przód, obroty WOM tył, TUZ przód, TUZ tył. Przykład poniżej.

wykresy_agrosmart_usrednione.png

 Wykresy te można powiększać. W tym celu należy wcisnąć lewy klawisz myszy i zaznaczyć fragment wykresu, który ma być przybliżony. Zostanie on zaznaczony na szaro.
powiekszanie_wykresow.png

Zaznaczony fragment zostanie powiększony po puszczeniu klawisza myszy. Powiększenie wykresu można wyłączyć, używając przycisku „Reset”, znajdującego się w prawym górnym rogu wykresu.

Na urządzeniach mobilnych wykresy można przesuwać, powiększać i pomniejszać za pomocą gestów.

wykres_powiekszony.png

 

WYKRES DOBOWY DANYCH Z CAN

Wykres dobowy pozwala wyświetlać wszystkie szczegółowe dane odczytane z magistrali CAN (bez uśredniania) z całego jednego dnia i tworzyć z nich zestawienie trzech danych na jednym wykresie. Okno wykresu prezentuje się następująco:

wykres_dobowy_opis.png

 

Po prawej stronie na górze znajduje się lista przycisków włączających wykresy dostępne dla danego pojazdu. Wciśnięcie przycisku z daną nazwą powoduje wyświetlenie odpowiedniego wykresu i podświetlenie przycisku kolorem zgodnym z kolorem wykresu. 


wykres_przyciski.png wykres_przyciski_kolorowe.png

Jeżeli dany wykres nie jest dostępny dla konkretnego pojazdu lub w wybranym dniu nie były przesyłane takie dane, to przycisk będzie nieaktywny (wyszarowany).

Jednocześnie na wykresie mogą być wyświetlone 3 dane. Przykładowo, na poniższym wykresie wyświetlane są: prędkość pojazdu (kolor jasnoniebieski), obroty silnika (kolor ciemnoniebieski) oraz temperatura silnika (kolor czerwony).


wykres_predkosc.png

Dane wyświetlane na wykresie można zestawiać ze sobą w dowolny sposób. Poniżej kilka kolejnych przykładów.

 

Wykres: obroty, obciążenie, TUZ tył.

wykres_obroty.png

 

Wykres: prędkość, obroty, WOM tył.

wykres_wom.png

 

Wykres: TUZ ty, WOM tył.

wykres_wom2.png

Wykres dzienny także można powiększać , uzyskując wymagany stopień przybliżenia. Robi się to analogicznie jak w przypadku zestawu uśrednionych wykresów, poprzez zaznaczenie myszką fragmentu wykresu przeznaczonego do powiększenia.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com