Google Analytics 2

Zabezpiecz swój ciągnik

AgroSmart zapewnia monitoring i ochronę przeciwkradzieżową maszyn rolniczych. Zarządzający gospodarstwem otrzymuje na swój telefon komórkowy lub e-mail informacje:

– przewożeniu maszyny na lawecie,
– wyjazd z obszaru chronionego
– uruchomieniu maszyny w godzinach zastrzeżonych.

Nadzór nad parkiem maszyn możne jednocześnie sprawować Centrum Monitoringu, które działa 24h na dobę.  Jego operator po odebraniu zgłoszenia alarmowego natychmiast kontaktuje się z wyznaczonymi osobami w celu weryfikacji zgłoszenia i w momencie potwierdzenia kradzieży podejmuje działania mające na celu odzyskanie maszyny.

Klienci, którzy poszukują jeszcze większego poziomu ochrony swoich maszyn polecamy dodatkowo Ochronę naszego Centrum Monitoringu.

Centrum Monitoringu SpaceGUARD (koncesja MSWiA nr L-805/00) zatrudnia kwalifikowanych agentów ochrony, którzy odbierają sygnały alarmowe  z chronionych pojazdów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni  w tygodniu i weryfikują ich zasadność z Klientami, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku ochrony obiektów stałych. Każdy Klient otrzymuje indywidualne hasło, dzięki któremu tylko on jest w stanie odwołać reakcję Centrum i złodziej nie jest w stanie się pod niego podszyć, nawet gdy ukradnie mu telefon.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com