Google Analytics 2

Nadajnik

Podłączenie maszyny (ciągnika, kombajnu, sieczkarni czy innej) do systemu AgroSmart wymaga zainstalowania w niej specjalnego nadajnika AgroSmart i podpisania umowy na monitoring. Nadajniki AgroSmart mają kompaktową budowę i zawierają wewnątrz wszystkie elementy niezbędne do ich funkcjonowania, a w tym kartę SIM operatora telefonii komórkowej oraz anteny radiowe GSM i GPS. Opłatę za kartę oraz cąłą transmijśe danych pokrywa operator systemu AgroSmart.pro i Klient nie ponosi z ich tytułu żad nych dodatkowych kosztów.

Do zestawu dołączona jest wiązka przewodów, za pomoca której nadajnik podłącza się do zasilania oraz szyny CAN w maszynie. Po instalacji madajnik przesyła do systemu informacje co 5 sekund, a dostęp do nich uzyskuje się logując na swoim koncie logostycznym dopstępnym pod adresem https://agrosmart.pro/z.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com