Google Analytics 2

Opis

AgroSMART to profesjonalny system lokalizacji i monitoringu maszyn rolniczych pracujących w polu takich jak ciągniki, kombajny, traktory czy ładowarki i innych maszyn rolniczych, który idealnie sprawdzi się w małym i średnim gospodarstwie rolnym. AgroSMART powstał od podstaw w Polsce, co daje możliwość elastycznego dopasowania go do potrzeb Klientów. Umożliwia zdalną kontrolę i monitoring parametrów maszyny, paliwa oraz AdBlue, został zaprojektowany specjalnie pod kątem logistyki i ochrony antykradzieżowej. Urządzenie zamontowane w maszynie systematycznie przesyła do Centrum Monitoringu informacje o jej położeniu, prędkości, kierunku jazdy, wjechaniu, wyjechaniu z określonej strefy (gruntu) czy uruchomieniu w niedozwolonych godzinach.

Na tle innych dostępnych na rynku rozwiązań GPS, które przeznaczone są głównie do śledzenia samochodów osobowych i ciężarowych, AgroSMART wyróżnia się znacząco specyficznymi dla rolnictwa funkcjami i raportami, tworzonymi specjalnie do monitoringu oraz zarządzania pojazdami i maszynami rolniczymi. Przykładem jest raport ilości paliwa zużytego przy wykonywaniu prac rolnych na danym gruncie oraz czasu i ilości paliwa zużytego na dojazd do tego konkretnego pola. AgroSMART umożliwia także optymalizację prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym i pomaga w zbieraniu danych o rejestrowanych pracach agrotechnicznych.

Wszechstronna i uniwersalna aplikacja systemu AgroSMART działa na każdym urządzeniu podłączonym do internetu i wyposażonym w przeglądarkę WWW. Aplikacja nie wymaga instalacji i współpracuje z każdym urządzeniem wyposażonym w przeglądarkę www, dzięki czemu dostęp do danych z monitoringu maszyn rolniczych jest możliwy za pośrednictwem niemal każdego telefonu, tabletu czy komputera.

Moduł monitoringu instalowany w pojeździe jest wszechstronny i nadaje się również do obserwacji samochodów, maszyn i każdego innego urządzenia, które może znaleźć się poza obrębem gospodarstwa. Dzięki monitoringowi wszystkich maszyn gospodarstwa można znacząco ułatwić pracę zarządców agrobiznesów rolno-usługowych, dzierżawców rolnych oraz spółdzielni rolniczych, ponieważ mogą na bieżąco monitorować postępy prac agrotechnicznych i określać koszty dojazdu, które mają znaczący wpływ na opłacalność wykonywanej usługi rolnej.

AgroSMART zapewnia także ochronę maszyny przed kradzieżą. System jest tak przez nas zaprojektowany by automatyczne powiadamiać o jeździe na lawecie, uruchomieniu w godzinach zastrzeżonych i wyjechaniu z obszaru roboczego.

AgroSMART zagwarantuje spokój i bezpieczeństwo oraz ułatwi logistyczne zarządzanie gospodarstwem.

ikona_ulotki_agrosmart_str2.jpg

FUNKCJONALNOŚĆ

AgroSMART umożliwia:

 • stały nadzór nad maszynami i operatorami,
 • monitoring gps maszyn rolniczych,
 • archiwizację przejechanych tras,
 • archiwizację wykonanych prac polowych,
 • zarządzanie zużyciem paliwa w gospodarstwie,
 • wykrycie tankowań paliwa,
 • określenie ilości paliwa zużytego na prace na danym polu,
 • określenie ilości paliwa zużytego na dojazd do pola,
 • alarmowanie o niskim stanie paliwa,
 • monitorowanie stanu AdBlue,
 • ostrzeganie przed niskim poziomem AdBlue,
 • kontrola czasu pracy pracowników,
 • zarządzenie czasem pracy maszyny i jej efektywniejsze wykorzystanie,
 • wykrycie pracy poza wyznaczonymi godzinami,
 • wykrycie pracy poza gospodarstwem (zadeklarowanymi obszarami),
 • wykrycie zbyt długiego postoju a uruchomionym silnikiem,
 • alarmowanie o wyłączeniu silnika bez studzenia turbiny,
 • alarmowanie o niskim stanie akumulatora,
 • ochronę przeciwkradzieżową maszyny,
 • alarmowanie o lawetowaniu maszyny.

A to wszystko z poziomu niemal dowolnego smartfona, tabletu czy komputera stacjonarnego.

ZARZĄDZANIE PALIWEM

Jednym z głównych problemów, z którymi boryka się gospodarstwo rolne są rosnące z roku na rok ceny paliwa. Maszyny rolnicze pracujące w gospodarstwie zużywają rocznie bardzo dużą jego ilość. Dlatego tak wielkie znaczenie ma kontrola paliwa stosowanego w gospodarstwie, a każde ograniczenie jego zużycia przynosi wymierne korzyści i oszczędności.

System AgroSMART idealnie nadaje się do sprawnej i skutecznej kontroli zużycia paliwa. Daje możliwość zdalnego nadzorowania tankowań i pozwala sprawdzić zużycie paliwa w monitorowanych maszynach. A co najważniejsze, system działa w pełni zdalnie. Właściciel lub osoba upoważniona może sprawdzić raporty zużycia paliwa siedząc w biurze przed komputerem czy tabletem, a dodatkowo otrzymuje przeanalizowane dane o ilości paliwa zużytego od ostatniego tankowania. Analizy otrzymanych informacji można dokonać w dowolnym czasie, nawet kilka miesięcy po tankowaniu, gdyż system archiwizuje wszystkie dane pochodzące z maszyny, w tym też te dotyczące paliwa.

Raport z tankowań zawiera szereg informacji przydatnych w zarządzaniu gospodarstwem. Znajdują się tam data i godzina tankowania oraz ilość paliwa obecnego w maszynie przed tankowaniem. W raporcie zawarto także informacje o ilości paliwa zużytego od ostatniego tankowania oraz ilość przejechanych kilometrów. Na tej podstawie możliwe jest wyliczenie średniego zużycia paliwa, co z kolei pozawala na wykrycie innych ewentualnych nadużyć.

Raport z tankowań dostarcza również szczegółowych informacji dotyczących miejsca tankowania i zawiera link do mapy wskazującej dokładną lokalizację w której dokonano tej czynności. Raport jest dodatkowo podsumowany ilością paliwa zatankowanego do maszyny w danym miesiącu, co pozwala na podsumowanie kosztów pracy maszyny w całym miesiącu czy sezonie.

PALIWO W OBSZARACH

System AgroSMART został zaprojektowany od początku pod kątem monitoringu i nadzoru nad pracami rolniczymi. Dlatego umożliwia także analizę zużycia paliwa z punktu widzenia pól należących do gospodarstwa. Aby to umożliwić opracowano specjalistyczny „Raport paliwa w obszarach”. Pozwala on na analizę ilości paliwa zużytego na danym polu gospodarstwa wraz z ilością paliwa potrzebną na dojazd do pola. Przez co daje możliwość rozdzielenia kosztów paliwa na poszczególne pola, co z kolei umożliwia analizę rentowności poszczególnych fragmentów gospodarstwa oraz umożliwia porównanie zużycia paliwa (kosztów) na różne uprawy, np. uprawa uproszczona czy orka.

Dla ułatwienia pracy AgroSMART monitoruje na bieżąco stan paliwa w zbiorniku i w razie potrzeby generuje automatyczne powiadomienia o jego niskim stanie i konieczności tankowania. Powiadomienia te są wysyłane bezpośrednio do osoby zarządzającej gospodarstwem, dzięki czemu zdobywa on wiedzę o konieczności tankowania maszyny bez opuszczenia siedziby gospodarstwa, czy dzwonienia do operatorów maszyn. Funkcjonalność ta pozwala na sprawniejsze i bardziej elastyczne zarządzanie pracą maszyny i minimalizuje ilość zbędnych przestojów.

Z tych samych powodów AgroSMART wysyła powiadomienia o niskim poziomie czynnika AdBlue i generuje raporty z jego tankowań. Przyczynia się to do zwiększenia oszczędności i lepszego wykorzystania parku maszynowego.

ANALIZA CZASU PRACY

System AgroSMART idealnie nadaje się także do monitoringu i analizy czasu pracy maszyn oraz pracowników. Udostępnia bowiem informacje o historii użytkowania poszczególnych maszyn objętych systemem. Godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy maszyny oraz pracownika nie będą już dłużej tajemnicą.

Z AgroSMARTem przestają być także tajemnicą długości i miejsca postojów maszyny, a specjalistyczny raport dokładnie pokazuje godziny ich rozpoczęcia i zakończenia wraz z dokładną lokalizacją.

Taki system raportowania pracy daje właścicielowi narzędzie do zarządzania czasem użytkowania danej maszyny i dzięki temu pozwala na jeszcze ekonomiczniejsze jej wykorzystanie.

Podobnie z czasem pracy pracowników. Bez opuszczania biur zarządzający jest w stanie z poziomu systemu sprawdzić godziny w których pracownicy gospodarstwa wyjechali na pole odpowiednio wcześnie i czy nie opuścili go zbyt wcześnie. Co sugerować może, że nie wykonali na nim wszystkich zaplanowanych prac.

W kontroli pracowników pomoże także opracowany na potrzeby systemu alert o zbyt długim postoju przy uruchomionym silniku. Umożliwia on natychmiastową reakcję na sytuacje w których może dochodzić do przerwania wykonywania zleconych czynności oraz niepotrzebnego zużywania paliwa.
Dzięki stałemu monitoringowi maszyny zarządzający może być także informowany o każdym wjechaniu pojazdu na dane pole. Dzięki temu zna na bieżąco położenie każdej maszyny i chwilę rozpoczęcia pracy w danej lokalizacji. Analogiczne informacje mogą być wysyłane w momencie opuszczenia danego pola przez pojazd.

Alerty o wjechaniu/opuszczeniu danego pola i zbyt długim postojem przy włączonym silniku przesyłane są bezpośrednio do wyznaczonych osób, przez sms lub e-mail, niezależnie od tego czy w danej chwili pracują one na oprogramowaniu AgroAMART czy nie.

Dzięki temu nie ma potrzeby na bieżąco śledzić sytuacji w gospodarstwie. Mogą skupić się na wykonywaniu pozostałych czynności, a mimo to zostaną poinformowani o wszystkich tego typu zdarzeniach. Pozwala im to skoncentrować się na innych równie ważnych czynnościach, skuteczniej zarządzać własnym czasem i dzięki temu efektywniej organizować pracę gospodarstwa.

OCHRONA PRZECIWKRADZIEŻOWA

Na porządku dziennym są także kradzieże maszyn i sprzętu. AgroSMART zapewnia monitoring i ochronę przeciwkradzieżową maszyn rolniczych i idealnie nadaje się do przeciwdziałania tego typu przestępstwom.

Najpopularniejszym sposobem ochrony sprzętu rolniczego jest określenie godzin w których maszyna nie jest użytkowana. Każde jej uruchomienie w tych godzinach (tak zwanych godzinach zastrzeżonych) powoduje natychmiastowe wysłanie stosownego komunikatu alarmowego do osoby upoważnionej.
Osoba ta może także otrzymać na swój telefon komórkowy informacje o przewożeniu maszyny na lawecie (co może sugerować jej kradzież). Po otrzymaniu takiej informacji może na bieżąco zweryfikować daną sytuację i w razie potrzeby podjąć stosowne działania i odzyskać pojazd. Można również założyć obszar parkowania i włączyć powiadomienia o wyjechaniu z chronionego obszaru.

System AgroSMART do każdego takiego zgłoszenia dołącza informacje o bieżącej lokalizacji maszyny. Ułatwia to powiadomionym służbom podjęcie szybkiej interwencji i jej odzyskanie.

CENTRUM MONITORINGU

Bardziej zaawansowaną i jeszcze skuteczniejszą ochroną przeciw kradzieżową jest objęcie maszyn nadzorem koncesjonowanej agencji ochrony. Po uruchomieniu takiej usługi system AgroSMART wszystkie zgłoszenia alarmowe przesyła również do Centrum Monitoringu Agencji Ochrony OptoScan. Operator Centrum Monitoringu po odebraniu zgłoszenia natychmiast kontaktuje się z wyznaczonymi osobami w celu weryfikacji zgłoszenia i w momencie potwierdzenia kradzieży podejmuje działania mające na celu ułatwienie odpowiednim służbom odzyskanie maszyny.

Centrum Monitoringu działa 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, dlatego właściciel chronionych maszyn ma pewność, że żadne zgłoszenie alarmowe nie zostanie pominięte czy obsłużone za późno, tak jak może to mieć miejsce, gdy zgłoszenia przychodzą tylko do właścicieli lub pracowników gospodarstwa.

Osoby w gospodarstwie odpowiedzialne za bezpieczeństwo maszyn, mimo nawet szczerego zaangażowania, nie są w stanie swojej zapewnić 100% dostępności, w związku z czym mogą cześć zgłoszeń alarmowych całkowicie niechcący pominąć lub zareagować zbyt późno. Np. gdy zgłoszenie o lawetowaniu przyjdzie na telefon w weekend, w godzinach późnonocnych.

NADZÓR TECHNICZNY

System AgroSMART umożliwia podłączenie się do magistrali CAN maszyny (kombajnu, traktora czy ładowarki itd.). Dzięki czemu istnieje możliwość zdalnego dostępu do części parametrów i kodów przesyłanych w tej magistrali (dotyczy to tylko maszyn posiadających taką magistralę i kompatybilnych z AgroSMART). Najczęściej odczytywanymi parametrami są: aktualna ilość paliwa w baku, stan licznika oraz aktualna prędkość obrotowa silnika. Wyświetlane są one bezpośrednio na głównym pasku w systemie AgroSMART.

Ponadto AgroSMART może odczytywać z pojazdu kody błędów pojawiające się w magistrali CAN i prezentować je u siebie w aplikacji dostępnej przez WWW. Przyspiesza to naprawę maszyny po ewentualnej usterce, ponieważ przyczyna usterki może być znana jeszcze przed przyjazdem serwisanta. Pozwoli mu to przygotować się do naprawy jeszcze przed przyjazdem, co w znacznym stopniu może ułatwić naprawę i powrót maszyny do pracy. Co z kolei zmniejsza straty związane z pojawieniem się usterki.

Specjaliści tworzący AgroSMART wprowadzili specjalny alert mający na celu ochronę turbiny i przeciwdziałanie czynnościom skracającym ich żywotność. System podłączony do magistrali CAN wykrywa sytuację wyłączenia silnika przed wystarczającym schłodzeniem się turbiny. Wymaga ona bowiem by po intensywnej pracy silnik pracował przed wyłączeniem jeszcze przez odpowiedni, zadany czas, który daje jej możliwość schłodzenia się do akceptowalnej temperatury w bezpiecznych warunkach. Wyłączenie silnika przy nagrzanej turbinie grozi jej uszkodzeniem, co skutkuje wyłączeniem maszyny z prac polowych i niemałymi kosztami regeneracji turbiny lub nawet jej wymiany.

AgroSMART analizuje też wysokość obrotów silnika. Dzięki temu możliwe jest wykrycie sytuacji w których wprowadzany jest on na zbyt wysokie obroty, co może skutkować jego zniszczeniem, uszkodzeniem, czy skróceniem żywotności. Każda z tych sytuacji pociąga za sobą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, dlatego AgroSMART informuje wskazane osoby o wprowadzaniu silnika na zbyt wysokie obroty, co pozwala na szybkie przeciwdziałanie tego typu praktykom i finalnie na wydłużenie żywotności silnika.

Z drugiej strony system wykrywa i informuje wybrane osoby w gospodarstwie, o omawianej już wcześniej, zbyt długiej pracy silnika w czasie postoju, która prowadzi do niepotrzebnego zużycia paliwa i niepotrzebnej eksploatacji silnika. Przecież każda motogodzina przyspiesza wykonanie przeglądu.
AgroSMART umożliwia również monitoring napięcia zasilania maszyny rolniczej i informuje wskazane osoby o niskim napięciu akumulatora. Pomaga to chronić akumulator i przeciwdziałać sytuacjom, w których może dość do jego uszkodzenia. W dłuższej perspektywie może wpłynąć to na wydłużenie jego żywotności, a co za tym idzie na uzyskanie wymiernych oszczędności.

PODSUMOWANIE

Po zapoznaniu się z funkcjonalnością systemu AgroSMART można wyraźnie stwierdzić, że zastosowanie go znacząco wpływa na szereg aspektów życia w gospodarstwie rolnym. Z jednej strony bezpośrednio wpływa na podniesienie bezpieczeństwa antykradzieżowego posiadanych maszyn, a z drugiej zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji maszyn przez zwiększenie nadzoru nad wydatkami na paliwo. Dodatkowo daje możliwość uniknięcia niepotrzebnych przestojów związanych przedłużającymi się naprawami czy zbyt mała dbałością o turbiny. AgroSMART wpływa też znacząco na poszerzenie wiedzy osób zarządzających o aktualnym wykorzystaniu maszyn na gospodarstwie, co w znacznym stopniu poprawia logistykę i elastyczność ich wykorzystania.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com