Google Analytics 2

Zaawansowana technologia dla rolnictwa

AgroSmart to GPS, GSM, CAN w jednej obudowie:

Co to jest GPS ?

Jest to system nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Celem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.

Co to jest GSM ?

Najpopularniejszy standard telefonii komórkowej. Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.

Co to jest CAN-BUS ?

Interfejs CAN-BUS służy do przesyłania danych bezpośrednio z pojazdowej magistrali can, która jest szeregową siecią przesyłu cyfrowych informacji pomiędzy urządzeniami elektronicznymi w pojeździe. Stanowi główne medium zbiorcze dla czujników, układów wykonawczych i elementów dodatkowych.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com